Da Ding Feng Zhu 大定风珠

Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 生白芍 18 Gelatin [E Jiao] 阿胶 9 Turtle Shell Raw [Sheng Gui Ban] 生龟板 12 Tortoise Shell Raw [Sheng Bie Jia] 生鳖甲 12 Oyster Shell Raw [Sheng Mu Li] 生牡蛎 12 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 10 Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 [...]