Liang Fu Wan 良附丸

Cyperus [Xiang Fu] 香附 9 Galanga [Gao Liang Jiang] 高良姜 9