Da Huang Fu Zi Tang 大黄附子汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 9 Aconite Fu Zi [Fu Zi] 附子 12 Asarum [Xi Xin] 细辛 3