Da Huang Mu Dan Tang 大黄牡丹汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Moutan [Mu Dan Pi] 牡丹皮 9 Persica [Tao Ren] 桃仁 9 Benincasa [Dong Gua Zi] 冬瓜子 15 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9

Huai Hua San 槐花散

Sophora F. [Huai Hua] 槐花 20 Citri seu Ponciri [Zhi Ke] 枳壳 15 Biota Cacumen [Ce Bai Ye] 侧柏叶 10 Spica Schizonepetae [Jing Jie Sui] 荆芥穗 10