Qing Kai Ling 清开灵

Cholic acid [Dan Suan] 胆酸 Bubalus Horn [Shui Niu Jiao] 水牛角 Scute Extract [Huang Qin Dai] 黄芩甙 Pearl Powder [Zhen Zhu Ceng Fen] 珍珠层粉 Isatis Root [Ban Lan Gen] 板兰根 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 Gardenia [Zhi Zi] 栀子

Pu Ji Xiao Du Yin 普济消毒饮

Scute [Huang Qin] 黄芩 15 Coptis [Huang Lian] 黄连 15 Forsythia [Lian Qiao] 连翘 10 Isatis Root [Ban Lan Gen] 板蓝根 10 Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 10 Scrophularia [Xuan Shen] 玄参 10 Bombyx [Bai Jiang Can] 白僵蚕 3 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 6 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Citrus [Chen Pi] 陈皮 6 Bupleurum [Chai [...]

Yin Qiao San 银翘散

Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 12 Forsythia [Lian Qiao] 连翘 12 Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 6 Mentha [Bo He] 薄荷 6 Lophathera [Dan Zhu Ye] 淡竹叶 6 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Schizonepeta [Jing Jie] 荆芥 6 Sojabean P. [Dan Dou Chi] 淡豆豉 9 Phragmites Fresh [Xian Lu Gen] 鲜芦根 [...]