Xiao Feng San 消疯散

Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 10 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 15 Gypsum [Shi Gao] 石膏 15 Anemarrhena [Zhi Mu] 知母 6 Sesame [Hu Ma Ren] 胡麻仁 10 Schizonepeta [Jing Jie] 荆芥 10 Siler [Fang Feng] 防风 10 Cicada [Chan Tui] 蝉蜕 3 Atractylodes Red [Cang Zhu] 苍术 10 Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 [...]