Nuan Gan Jian 暖肝煎

Lindera [Wu Yao] 乌药 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Aquilaria [Chen Xiang] 沉香 3 Fennel [Xiao Hui Xiang] 小茴香 6 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6 Lycium F. [Gou Qi Zi] 枸杞子 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3 Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 3

Xian Fang Huo Ming Yin 仙方活命饮

Angelica [Bai Zhi] 白芷 6 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 15 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6 Siler [Fang Feng] 防风 6 Trichosanthes Root [Tian Hua Fen] 天花粉 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Mastic [Ru Xiang] 乳香 3 Myrrh [Mo Yao] 没药 3 Gleditsia Spine [Zao Jiao Ci] 皂角刺 [...]

Si Ni Tang 四逆汤

Aconite Fu Zi Raw [Sheng Fu Zi] 附子 10 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 10 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 12

Li Zhong Wan 理中丸

Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6

Tong Xie Yao Fang 痛泻要方

Siler [Fang Feng] 防风 4 Citrus [Chen Pi] 陈皮 2 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Peony White [Bai Shao] 白芍 4 This formula is also called Bai Zhu Shao Yao San 白术芍药散

Bai Tou Weng Tang 白头翁汤

Coptis [Huang Lian] 黄连 6 Pulsatillae Chinensis [Bai Tou Weng] 白头翁 4.5 Fraxinus [Qin Pi] 秦皮 6 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6

Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 18 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 9 Citri seu Ponciri [Zhi Ke] 枳壳 9 Cyperus [Xiang Fu] 香附 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9