Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤

Zizyphus [Suan Zao Ren] 酸枣仁 15 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Anemarrhena [Zhi Mu] 知母 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6