Mai Men Dong Tang 麦门冬汤

Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬 15-18 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Pinellia [Ban Xia] 半夏 4.5-9 Oryza [Jing Mi] 粳米 9-15 Jujube [Da Zao] 大枣 9

Bei Mu Gua Lou San 贝母瓜蒌散

Fritillaria [Bei Mu] 贝母 9 Trichosanthes Fruit [Gua Lou] 瓜蒌 9 Orange Peel [Ju Hong] 橘红 9 Trichosanthes Root [Tian Hua Fen] 天花粉 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3