Da Qing Long Tang 大青龙汤

Ephedrae Herba [Ma Huang] 麻黄 6 Apricot Seed [Xing Ren] 杏仁 5 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 3 Licorice [Gan Cao] 甘草 2 Ginger Raw [Sheng Jian] 3 Gypsum [Shi Gao] 石膏 10 Jujube [Da Zao] 大枣 3

Bei Mu Gua Lou San 贝母瓜蒌散

Fritillaria [Bei Mu] 贝母 9 Trichosanthes Fruit [Gua Lou] 瓜蒌 9 Orange Peel [Ju Hong] 橘红 9 Trichosanthes Root [Tian Hua Fen] 天花粉 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3