Gui Zhi Tang 桂枝汤

Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 ujube [Da Zao] 大枣 9

Dang Gui Liu Huang Tang 当归六黄汤

Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6-9 Coptis [Huang Lian] 黄连 3-6 Scute [Huang Qin] 黄芩 6-12 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6-12 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 9-15 Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 9-15 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 12-24

Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄芪汤

Stephania [Fang Ji] 防己 12 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 30 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 10 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 1.5 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3 Jujube [Da Zao] 大枣 3

Ba Zheng San 八正散

Dianthus [Qu Mai] 瞿麦 9 Plantago [Che Qian Zi] 车前子 9 Talc [Hua Shi] 滑石 9 Polygoni Avicularis [Bian Xu] 萹蓄 9 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9 Licorice [Gan Cao] 甘草 9 Akebia [Mu Tong] 木通 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9