Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸

Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Apricot Seed [Xing Ren] 杏仁 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9

Da Cheng Qi Tang 大承气汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9

Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤

Astragalus [Huang Qi] 黄芪 12-24 Ginseng [Ren Shen] 人参 9-12 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9-12 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6-12 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 3-6 Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 3-9 Cimicifuga [Sheng Ma] 升麻 3-6 Orange Peel [Ju Hong] 橘红 6-9