Qing Ying Jie Du Tang 清营解毒汤

Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Lonicera Flower [Jin Yin Hua] 金银花 18 Forsythia Fruit [Lian Qiao] 连翘 18 Dandelion [Pu Gong Ying] 蒲公英 16 Coptis [Huang Lian] 黄连 16 Moutan [Mu Dan Pi] 牡丹皮 14 Peony Red [Chi Shao] 赤芍 14 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 14 Viola [Zi Huan Di Ding] 紫花地丁    12 [...]