Si Ni Tang 四逆汤

Aconite Fu Zi Raw [Sheng Fu Zi] 附子 10 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 10 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 12

Xin Jia Xiang Ru Yin 新加香薷饮

Elsholtzia [Xiang Ru] 香薷 6 Lablab Flower [Bian Dou Hua] 扁豆花 9 Magnolia Bark [Hou Po] 厚朴 6 Lonicera Flower [Jin Yin Hua] 金银花 9 Forsythia Fruit [Lian Qiao] 连翘 9   Source: modified from Xiang Ru San (tai ping hui min he ji ju fang)

Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Scute [Huang Qin] 黄芩 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6 Coptis [Huang Lian] 黄连 3 Licorice [Gan Cao] 甘草 6 Jujube [Da Zao] 大枣 6

Huo Xiang Zheng Qi San 霍香正气散

Agastache [Huo Xiang] 霍香 12 Areca Peel [Da Fu Pi] 大腹皮 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Angelica [Bai Zhi] 白芷 6 Perilla Leave [Zi Su Ye] 紫苏叶 6 Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 [...]