Dao Tan Tang 导痰汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 12 Arisaema Cum Bile [Dan Nan Xing] 胆南星 3 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 3 Citrus [Chen Pi] 陈皮 3 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 1.5 Hoelen Red [Chi Fu Ling] 赤茯苓 3

Dan Shen Yin 丹参饮

Salvia [Dan Shen] 丹参 30 Sandalwood [Tan Xiang] 檀香 5 Cardamon [Sha Ren] 砂仁 5

Li Zhong Wan 理中丸

Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6

Er Chen Tang 二陈汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 3 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 2