Gu Jing Wan 固经丸

Stabilize the Menses Formula Scute [Huang Qin] 黄芩 15 Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 15 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Ailanthus Bark [Chu Gen Pi] 樗根皮 12 Cyperus [Xiang Fu] 香附 4.5

Gu Chong Tang 固冲汤

Strengthen Chong Meridian Formula Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 15 Astragalus Raw [Sheng Huang Qi] 黄芪 9 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 12 Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 白芍 6 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 12 Trachycarpus Fiber C. [Zong L?Tan] 棕榈炭 4.5 Cornus [Shan Zhu Yu] 山茱萸 9 Madder [Qian Cao Gen] 茜草根 [...]

Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散

Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 15 Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 10 Alisma [Ze Xie] 泽泻 10 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 12

Gu Ben Zhi Beng Tang 固本止崩汤

Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 12 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 12 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 9 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Ginger Quick-fried [Pao Jiang] 炮姜 9

Gui Pi Tang 归脾汤

Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Astragalus [Huang Qi] 黄芪 12 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 12 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 12 Zizyphus [Suan Zao Ren] 酸枣仁 12 Longan [Long Yan Rou] 龙眼肉 9 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Saussurea [Mu Xiang] 木香 6 Polygala H.F. [Zhi Yuan [...]