Gan Lu Xiao Du Dan 甘露消毒饮

Capillaris [Yin Chen Hao] 茵陈蒿 15 Talc [Hua Shi] 滑石 30 Scute [Huang Qi] 黄芪 10 Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 10 Akebia [Mu Tong] 木通 6 Agastache [Huo Xiang] 霍香 10 Cluster [Bai Dou Kou] 白豆蔻 10 Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6 Belamcanda [She Gan] 射干 6 Forsythia [Lian Qiao] 连翘 6 Mentha [Bo [...]

Da Chai Hu Tang 大柴胡汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 9 Scute [Huang Qin] 黄芩 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Pinellia P. [Zhi Ban Xia] 半夏 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 6 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 12 Jujube [Da Zao] 大枣 3

Huo Xiang Zheng Qi San 霍香正气散

Agastache [Huo Xiang] 霍香 12 Areca Peel [Da Fu Pi] 大腹皮 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Angelica [Bai Zhi] 白芷 6 Perilla Leave [Zi Su Ye] 紫苏叶 6 Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 [...]