Da Huang Mu Dan Tang 大黄牡丹汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Moutan [Mu Dan Pi] 牡丹皮 9 Persica [Tao Ren] 桃仁 9 Benincasa [Dong Gua Zi] 冬瓜子 15 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9

Ba Zheng San 八正散

Dianthus [Qu Mai] 瞿麦 9 Plantago [Che Qian Zi] 车前子 9 Talc [Hua Shi] 滑石 9 Polygoni Avicularis [Bian Xu] 萹蓄 9 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9 Licorice [Gan Cao] 甘草 9 Akebia [Mu Tong] 木通 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9

Long Dan Xie Gang Tang 龙胆泻肝汤

Gentiana [Long Dan Cao] 龙胆草 6 Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 6 Alisma [Ze Xie] 泽泻 10 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Akebia [Mu Tong] 木通 10 Plantago [Che Qian Zi] 车前子 10 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 10 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 10 Scute [Huang Qin] 黄芩 10