Nuan Gan Jian 暖肝煎

Lindera [Wu Yao] 乌药 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Aquilaria [Chen Xiang] 沉香 3 Fennel [Xiao Hui Xiang] 小茴香 6 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6 Lycium F. [Gou Qi Zi] 枸杞子 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3 Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 3

Si Ni Tang 四逆汤

Aconite Fu Zi Raw [Sheng Fu Zi] 附子 10 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 10 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 12

Li Zhong Wan 理中丸

Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6

Tong Xie Yao Fang 痛泻要方

Siler [Fang Feng] 防风 4 Citrus [Chen Pi] 陈皮 2 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Peony White [Bai Shao] 白芍 4 This formula is also called Bai Zhu Shao Yao San 白术芍药散

Bai Tou Weng Tang 白头翁汤

Coptis [Huang Lian] 黄连 6 Pulsatillae Chinensis [Bai Tou Weng] 白头翁 4.5 Fraxinus [Qin Pi] 秦皮 6 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6

Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 18 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 9 Citri seu Ponciri [Zhi Ke] 枳壳 9 Cyperus [Xiang Fu] 香附 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9