Li Zhong Wan 理中丸

Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Licorice [Gan Cao] 甘草6

Wu Mei Wan 乌梅丸

Mume [Wu Mei] 乌梅 18 Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 6 Asarum [Xi Xin] 细辛 6 Aconite Fu Zi [Fu Zi] 附子 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6 Coptis [Huang Lian] 黄连 9 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 3 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 9 Zanthoxylum [Hua Jiao] 花椒  3