Xian Fang Huo Ming Yin 仙方活命饮

Angelica [Bai Zhi] 白芷 6 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 15 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Fritillaria [Bei Mu] 贝母 6 Siler [Fang Feng] 防风 6 Trichosanthes Root [Tian Hua Fen] 天花粉 6 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Mastic [Ru Xiang] 乳香 3 Myrrh [Mo Yao] 没药 3 Gleditsia Spine [Zao Jiao Ci] 皂角刺 [...]

Da Jian Zhong Tang 大建中汤

Zanthoxylum [Chuan Jiao] 川椒 3 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Maltose [Yi Tang] 饴糖 20

Da Huang Mu Dan Tang 大黄牡丹汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Moutan [Mu Dan Pi] 牡丹皮 9 Persica [Tao Ren] 桃仁 9 Benincasa [Dong Gua Zi] 冬瓜子 15 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9

Da Cheng Qi Tang 大承气汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9

Long Dan Xie Gang Tang 龙胆泻肝汤

Gentiana [Long Dan Cao] 龙胆草 6 Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 6 Alisma [Ze Xie] 泽泻 10 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Akebia [Mu Tong] 木通 10 Plantago [Che Qian Zi] 车前子 10 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 10 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 10 Scute [Huang Qin] 黄芩 10