Zuo Jin Wan 左金丸

Coptis [Huang Lian] 黄连 60 Evodia [Wu Zhu Yu] 吴茱萸 10