Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 8
Dioscorea [Shan Yao] 山药 4
Cornus [Shan Zhu Yu] 山茱萸 3
Lycium F. [Gou Qi Zi] 枸杞子 4
Cuscuta [Tu Si Zi] 菟丝子 4
Antler’s Gelatin [Lu Jiao Jiao] 鹿角胶 4
Eucommia [Du Zhong] 杜仲 4
Aconite Fu Zi [Fu Zi] 附子 5
Cinnamon Bark [Rou Gui] 肉桂 3
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 3