Elsholtzia [Xiang Ru] 香薷 6
Lablab Flower [Bian Dou Hua] 扁豆花 9
Magnolia Bark [Hou Po] 厚朴 6
Lonicera Flower [Jin Yin Hua] 金银花 9
Forsythia Fruit [Lian Qiao] 连翘 9

 

Source:

modified from Xiang Ru San (tai ping hui min he ji ju fang)