Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 10
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 15
Gypsum [Shi Gao] 石膏 15
Anemarrhena [Zhi Mu] 知母 6
Sesame [Hu Ma Ren] 胡麻仁 10
Schizonepeta [Jing Jie] 荆芥 10
Siler [Fang Feng] 防风 10
Cicada [Chan Tui] 蝉蜕 3
Atractylodes Red [Cang Zhu] 苍术 10
Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 10
Akebia Stem [Chuan Mu Tong] 川木通 6
Sophora Root [Ku Shen] 苦参 6
Licorice [Gan Cao] 甘草3

expel Wind-Heat, nourishe blood, drain dampness 疏风清热,养血除湿