Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 12
Scute [Huang Qin] 黄芩 9
Ginseng [Ren Shen] 人参 9
Pinellia [Ban Xia] 半夏 12
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9
Jujube [Da Zao] 大枣 6