Rhubarb [Da Huang] 大黄 12
Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 12
Licorice [Gan Cao] 甘草9