Ginseng [Ren Shen] 人参 9
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 20
Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬 15
Asparagus [Tian Men Dong] 天门冬 15
Zizyphus [Suan Zao Ren] 酸枣仁 12
Biota Seed [Bai Zi Ren] 柏子仁 15
Salvia [Dan Shen] 丹参 15
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9
Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9
Scrophularia [Xuan Shen] 玄参 9
Polygala [Yuan Zhi] 远志 6
Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 6
Platycodon [Jie Geng] 桔梗 3