Gastrodia [Tian Ma] 天麻 9
Haliotis [Shi Jue Ming] 石决明 20
Gambir [Gou Teng] 钩藤 15
Loranthus [Sang Ji Sheng] 桑寄生 24
Gardenia [Zhi Zi] 栀子 12
Cyathula [Chuan Niu Xi] 牛膝 12
Scute [Huang Qin] 黄芩 12
Poriae Cocos P.S. [Fu Shen] 茯神 15
Leonurus [Yi Mu Cao] 益母草 12
Polygonum [Ye Jiao Teng] 夜交藤 30
Eucommia [Du Zhong] 杜仲 9