Gardenia [Zhi Zi] 栀子 6
Forsythia [Lian Qiao] 连翘 15
Scute [Huang Qin] 黄芩 6
Rhubarb [Da Huang] 大黄 6
Licorice [Gan Cao] 甘草6
Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 6
Mentha [Bo He] 薄荷 6
Lophathera [Dan Zhu Ye] 淡竹叶 3