Euryale [Qian Shi] 芡实 60
Astragalus Seed [Sha Wan Ji Li] 沙菀蒺藜 60
Lotus Stamen [Lian Xu] 莲须 60
Lotus Seed [Lian Zi] 莲子 120
Dragon Bone Crispy-fried[Su Zhi Long Gu] 酥炙龙骨 30
Oyster Shell Calcined [Duan Mu Li] 煅牡蛎  30