Astragalus [Huang Qi] 黄芪 15
Peony White [Bai Shao] 白芍 10
Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 18
Jujube [Da Zao] 大枣 6