Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9
Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6
ujube [Da Zao] 大枣 9