Gastrodia [Tian Ma] 天麻 9
Fritillaria [Bei Mu] 贝母 9
Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9
Arisaema Cum Bile [Dan Nan Xing] 胆南星 5
Pinellia [Ban Xia] 半夏 9
Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 4.5
Citrus [Chen Pi] 陈皮 6
Scorpion [Quan Xie] 全蝎 4
Licorice [Gan Cao] 甘草4.5
Bombyx [Bai Jiang Can] 白僵蚕 4.5
Succinum [Hu Po] 4.5
Juncus [Deng Xin Cao] 灯芯草 4.5
Polygala [Yuan Zhi] 远志 6
Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬 16
Salvia [Dan Shen] 丹参 16
Poriae Cocos P.S. [Fu Shen] 茯神 9