Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6-9
Coptis [Huang Lian] 黄连 3-6
Scute [Huang Qin] 黄芩 6-12
Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 6-12
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 9-15
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 9-15
Astragalus [Huang Qi] 黄芪 12-24