Ephedrae Herba [Ma Huang] 麻黄 6
Apricot Seed [Xing Ren] 杏仁 5
Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 3
Licorice [Gan Cao] 甘草 2
Ginger Raw [Sheng Jian] 3
Gypsum [Shi Gao] 石膏 10
Jujube [Da Zao] 大枣 3