Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 生白芍 18
Gelatin [E Jiao] 阿胶 9
Turtle Shell Raw [Sheng Gui Ban] 生龟板 12
Tortoise Shell Raw [Sheng Bie Jia] 生鳖甲 12
Oyster Shell Raw [Sheng Mu Li] 生牡蛎 12
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18
Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 10
Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 6
Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬 10
Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6
Egg Yolk [Ji Zi Huang] 鸡子黄 6