Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 9
Scute [Huang Qin] 黄芩 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Pinellia P. [Zhi Ban Xia] 半夏 9
Rhubarb [Da Huang] 大黄 6
Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 12
Jujube [Da Zao] 大枣 3