Phellodendron [Huang Bo] 黄柏 9
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 12
Anemarrhena [Zhi Mu] 知母 12
Turtle Shell [Gui Ban] 龟板 12