Biota Seed [Bai Zi Ren] 柏子仁 12
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 2
Lycium F. [Gou Qi Zi] 枸杞子 9
Poriae Cocos P.S. [Fu Shen] 茯神 2
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 6
Scrophularia [Xuan Shen] 玄参 6
Ophiopogon [Mai Men Dong] 麦门冬 2
Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 1.5
Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 3