Dianthus [Qu Mai] 瞿麦 9
Plantago [Che Qian Zi] 车前子 9
Talc [Hua Shi] 滑石 9
Polygoni Avicularis [Bian Xu] 萹蓄 9
Gardenia [Zhi Zi] 栀子 9
Licorice [Gan Cao] 甘草 9
Akebia [Mu Tong] 木通 9
Rhubarb [Da Huang] 大黄 9