Ginseng [Ren Shen] 人参 9
Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 9
Hoelen [Fu Ling] 茯苓 9
Licorice [Gan Cao] 甘草 6
Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 12
Rehmannia P. [Shu Di Huang] 熟地黄 9
Peony White [Bai Shao] 白芍 9
Cnidium [Chuan Xiong] 川芎 6
Jujube [Da Zao] 大枣 4.5
Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 4.5