Salvia [Dan Shen] 丹参 10
Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 8
Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 10
Nacre [Zhen Zhu Mu] 珍珠母 16
Polygoni Multiflori He Shou Wu] 荷首乌 14
Albizia Bark [He Huan Pi] 合欢皮 12
Cuscuta [Tu Si Zi] 菟丝子 10
Eclipta [Han Lian Cao] 旱莲草 14
Ligustrum [Nu Zhen Zi] 女贞子 14
Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 16