Detailed Analysis of Warm Diseases
温病条辨

Da Ding Feng Zhu 大定风珠

Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 生白芍 18 Gelatin [E Jiao] 阿胶 9 Turtle Shell Raw [Sheng Gui Ban] 生龟板 12 Tortoise Shell Raw [Sheng Bie Jia] 生鳖甲 12 Oyster Shell Raw [Sheng Mu Li] 生牡蛎 12 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 10 Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 [...]

Qing Kai Ling 清开灵

Cholic acid [Dan Suan] 胆酸 Bubalus Horn [Shui Niu Jiao] 水牛角 Scute Extract [Huang Qin Dai] 黄芩甙 Pearl Powder [Zhen Zhu Ceng Fen] 珍珠层粉 Isatis Root [Ban Lan Gen] 板兰根 Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 Gardenia [Zhi Zi] 栀子

Yin Qiao San 银翘散

Lonicera [Jin Yin Hua] 金银花 12 Forsythia [Lian Qiao] 连翘 12 Arctium [Niu Bang Zi] 牛蒡子 9 Platycodon [Jie Geng] 桔梗 6 Mentha [Bo He] 薄荷 6 Lophathera [Dan Zhu Ye] 淡竹叶 6 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Schizonepeta [Jing Jie] 荆芥 6 Sojabean P. [Dan Dou Chi] 淡豆豉 9 Phragmites Fresh [Xian Lu Gen] 鲜芦根 [...]