Treatise on Cold Damage Disorders
伤寒论

Gui Zhi Tang 桂枝汤

Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 ujube [Da Zao] 大枣 9

Tao Ren Cheng Qi Tang 桃仁承气汤

Persica Seed [Tao Ren] 桃仁 15 Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 10 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 10 Licorice Backed [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6

Di Dang Tang 抵挡汤

Hirudo [Shui Zhi] 水蛭 3 Tabanus [Meng Chong] 虻虫 3 Persica [Tao Ren] 桃仁 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9

Da Qing Long Tang 大青龙汤

Ephedrae Herba [Ma Huang] 麻黄 6 Apricot Seed [Xing Ren] 杏仁 5 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 3 Licorice [Gan Cao] 甘草 2 Ginger Raw [Sheng Jian] 3 Gypsum [Shi Gao] 石膏 10 Jujube [Da Zao] 大枣 3

Dang Gui Si Ni Tang 当归四逆汤

Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 9 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 6 Asarum [Xi Xin] 细辛 3 Tetrapanax [Tong Cao] 通草 6 Jujube [Da Zao] 大枣 5

Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸

Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 15 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Apricot Seed [Xing Ren] 杏仁 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9

Da Cheng Qi Tang 大承气汤

Rhubarb [Da Huang] 大黄 12 Magnolia Bark [Hou Pu] 厚朴 9 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Mirabilitum [Mang Xiao] 芒硝 9