Formulas that Expel Wind 治风剂

Da Ding Feng Zhu 大定风珠

Peony White Raw [Sheng Bai Shao] 生白芍 18 Gelatin [E Jiao] 阿胶 9 Turtle Shell Raw [Sheng Gui Ban] 生龟板 12 Tortoise Shell Raw [Sheng Bie Jia] 生鳖甲 12 Oyster Shell Raw [Sheng Mu Li] 生牡蛎 12 Rehmannia Raw [Sheng Di Huang] 生地黄 18 Linum [Ma Zi Ren] 麻子仁 10 Schizandra [Wu Wei Zi] 五味子 [...]

Da Qin Jiao Tang 大秦艽汤

Gentianae Macrophyllae [Qin Jiao] 秦艽 10 Notopterygium [Qiang Huo] 羌活 3 Angelica Pubescentis [Du Huo] 独活 6 Siler [Fang Feng] 防风 3 Peony White [Bai Shao] 白芍 6 Cnidium [Chuang Xiong] 川芎 6 Scute [Huang Qin] 黄芩 3 Angelica Sinensis [Dang Gui] 当归 6 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 3 Gypsum [Shi Gao] 石膏 6 Licorice [...]

Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮

Gastrodia [Tian Ma] 天麻 9 Haliotis [Shi Jue Ming] 石决明 20 Gambir [Gou Teng] 钩藤 15 Loranthus [Sang Ji Sheng] 桑寄生 24 Gardenia [Zhi Zi] 栀子 12 Cyathula [Chuan Niu Xi] 牛膝 12 Scute [Huang Qin] 黄芩 12 Poriae Cocos P.S. [Fu Shen] 茯神 15 Leonurus [Yi Mu Cao] 益母草 12 Polygonum [Ye Jiao Teng] [...]