Zao Shi Hua Tan Ji 燥湿化痰剂 – Formulas that Dry Dampness and Transforms Phlegm

Di Tan Tang 涤痰汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Arisaema Cum Bile [Dan Nan Xing] 胆南星 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 6 Acorus [Shi Chang Pu] 石菖蒲 6 Orange Peel [Ju Hong] 橘红 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 4.5 Bamboo Shavings [Zhu Ru] 竹茹 4.5 Licorice [Gan Cao] 甘草3

Dao Tan Tang 导痰汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 12 Arisaema Cum Bile [Dan Nan Xing] 胆南星 3 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 3 Citrus [Chen Pi] 陈皮 3 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 3 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 1.5 Hoelen Red [Chi Fu Ling] 赤茯苓 3

Er Chen Tang 二陈汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Citrus [Chen Pi] 陈皮 9 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 6 Licorice H.F. [Zhi Gan Cao] 炙甘草 3 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 2