Formulas that Harmonize 和解剂

Da Chai Hu Tang 大柴胡汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 9 Scute [Huang Qin] 黄芩 9 Peony White [Bai Shao] 白芍 9 Pinellia P. [Zhi Ban Xia] 半夏 9 Rhubarb [Da Huang] 大黄 6 Citri seu Ponciri I. [Zhi Shi] 枳实 9 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 12 Jujube [Da Zao] 大枣 3

Tong Xie Yao Fang 痛泻要方

Siler [Fang Feng] 防风 4 Citrus [Chen Pi] 陈皮 2 Atractylodes White [Bai Zhu] 白术 6 Peony White [Bai Shao] 白芍 4 This formula is also called Bai Zhu Shao Yao San 白术芍药散

Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤

Pinellia [Ban Xia] 半夏 9 Scute [Huang Qin] 黄芩 6 Ginseng [Ren Shen] 人参 6 Ginger Dry [Gan Jiang] 干姜 6 Coptis [Huang Lian] 黄连 3 Licorice [Gan Cao] 甘草 6 Jujube [Da Zao] 大枣 6

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 12 Scute [Huang Qin] 黄芩 9 Ginseng [Ren Shen] 人参 9 Pinellia [Ban Xia] 半夏 12 Licorice [Gan Cao] 甘草6 Ginger Raw [Sheng Jiang] 生姜 9 Jujube [Da Zao] 大枣 6

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤

Bupleurum [Chai Hu] 柴胡 5 Hoelen [Fu Ling] 茯苓 3 Pinellia [Ban Xia] 半夏 4 Rhubarb [Da Huang] 大黄 1 Cinnamon Twig [Gui Zhi] 桂枝 3 Scute [Huang Qin] 黄芩 2.5 Jujube [Da Zao] 大枣 2.5 Ginseng [Ren Shen] 人参 2.5 Oyster Shell [Mu Li] 牡蛎 2.5 Dragon Bone [Long Gu] 龙骨 2.5 Ginger Raw [...]